Vores kunder siger

Nyt indkøbsmål om IT-udstyr

I 2021 vedtog Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som Københavns Kommune er en del af, en række indkøbsmål på Informations- og Kommunikationsteknologisk udstyr (computere, tablets, skærme, smartphones samt kopi- og printudstyr). Indkøbsmålene er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb og påvirke markedet mod mere bæredygtige produkter. Københavns Kommunes indkøb af computere går gennem SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice), der varetager miljøhensyn i deres aftaler. POGI samarbejder med SKI og har bl.a. anbefalet at medtage energiomkostninger i levetiden for SKI’s kommende forpligtende computeraftale nr. 50.40, samt at computere og tablets skal overholde Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til energiforbrug.

Nordisk samarbejde om øget efterspørgsel på bæredygtige smartphones
I samarbejde med Oslo, Malmø og Helsinki, har Københavns Kommune deltaget i et nordisk……

Læs hele artiklen

”Vi er utrolig glade for, at vi har haft muligheden for at afprøve gen-producerede computere, da det er et marked, vi følger tæt. Vores erfaring er dog, at man udover de nævnte miljøgevinster også bør vurdere omkostningerne i et livscyklusperspektiv, fx i forhold til reparationer. Der er med andre ord stadig udviklingspotentiale for gen-producerede computere og andet IT-udstyr.”

Bjarne Flyvholm, Chefkonsulent Koncern IT,
Københavns Kommune