Corporate Social Responsibility

Hos Elitecom prioriteres arbejdet med CSR som et udtryk for virksomhedens sociale ansvar/ samfundsansvar.

CSR er virksomhedens vilje til frivilligt at bidrage til at handle ansvarligt på et globalt og samfundsmæssigt plan. Det gøres bl.a. ved at tage hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø.

Elitecom har arbejdet med CSR længe før, det blev lovpligtigt for de største virksomheder i Danmark at forholde sig til. Elitecom går i disse dage yderligere ind i kampen mod CO2 udslip ved aktivt at markedsføre og brande det mest anerkendte globale brand indenfor bæredygtig IT – Circular Computing.

Hvorfor den fokus på bæredygtighed hos Elitecom? Fordi vi anser ansvarlighed som et nøgleord bag en velfungerende virksomhed.

Hvad betyder CSR for os?

Hvad betyder CSR for os?

CSR er en integreret del af Elitecoms daglige forretningsaktiviteter, og det er vores intention at holde os ajour med udviklingen i samfundet og til enhver tid følge lovgivning og etiske retningslinjer.

CSR gør en forskel hos Elitecom, da vi ønsker at tage initiativ til at beskytte vores samfund og miljø, og vi søger dermed løbende at forbedre vores aktive arbejde for omgivelserne og medarbejderne.

Ved kontinuerligt at tænke etisk ansvarlighed ind som en naturlig del af vores daglige forretningsgang, stræber vi yderligere efter at sætte standarden for IT branchen og også for vores medarbejdere.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vores medarbejdere kan identificere sig med Elitecom, vores kultur og holdninger og udvise stolthed over det, vi står for. Ved at gå forrest i kampen mod CO2 tror vi på, at det kan skabe bedre relationer til vores interessenter, såsom ejere, medarbejdere, kunder, leverandører, NGO’ere og interesseorganisationer.

Medarbejderne er den afgørende brik

En af grundene til at vi er nået så langt, skyldes vores medarbejdere. Vi gør meget for både at uddanne, involvere og fastholde dem. Det er medarbejderne, der skal sikre, at vores kunder får den service, som giver mest værdi for pengene – og i sidste ende er det jo, hvad det hele handler om.

Hvad gør vi i praksis?

Elitecoms CSR er bl.a. baseret på FN’s Global Compact, som bygger på ti principper, (læs om de ti principper på Erhvervsstyrelsens side her) for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

AKTIVT ANSVAR

Vi tager aktivt ansvar for det omkringliggende samfund ved f.eks.:

Hvor gør vi den helt store forskel?

Helt entydigt og klart på vores grønne produktsortiment fra Circular Computing. Circular Computing er indbegrebet af bæredygtighed og er 100% CO2 neutralt. Hele vores tilgang til markedet er grønt med en klar marketing strategi, der brander miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

IT branchen er kendt for at være en af de helt store syndere på CO2 udslip. Derfor er det vores fornemste opgave at give tilbage til naturen ved at sikre plantning af træer. Vi støtter derfor sammen med Circular Computing www.my5trees.com, hvor der for hver circular computer vi sælger bliver plantet 5 træer til genopbyggelse af vores globale miljø.

Vi tager ansvar

Ledelsen i Elitecom er overordnet ansvarlig for CSR-politikken, herunder at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til det daglige arbejde med at opnå målsætningerne. Der arbejdes endvidere på, at der også løbende opsættes nye mål på alle områderne.

Ledelsen søger i tæt samarbejde med resten af medarbejderne hos Elitecom at imødegå strategisk diskrepans mellem de langsigtede målsætninger inden for CSR-politikken og den faktiske implementering i praksis. På denne måde sikres først og fremmest en seriøsitet af vores arbejde med samfundsansvar og en loyalitet overfor vores interessenter.

Elitecoms samlede CSR-arbejde kan dokumenteres og kommunikeres til alle, der måtte være interesseret: vores kunder, leverandører og særligt vores medarbejdere.